Tavux

Suuren logistiikan alan yrityksen täysivaltainen verkkosivu uudistus

Kategoria

Verkkosivut

Asiakas

K. Hartwall oy Ab

Vuosi

2021

Käytetyin teknologia

WordPress

01 . Lähtökohdat

K. Hartwallilla oli tarve uudistaa verkkosivut. Visuaalinen suunnitelma ja brändin kirkastus oli miltein valmis, mutta teknisestä tekijää ei valittu. Sivuston suunnittelun aikana Tavux pääsi mukaan projektiin. Valmiin suunnitelman jälkeen, tekninen toteutus päästiin aloittamaan.

Kyseinen projekti ei ole ensimmäinen yhteistyön lopputulos. Projektia edelsi muutama pienempi projekti ennen kun suurempi verkkosivu-uudistus toteutettiin. Tavuxin ja K. Hartwallin yhteistyö alkoi jo hetki ennen kyseistä projektia. Aikaisemmin tavux oli toiminut yhteistyökumppanina aikaisemman sisällönhallintajärjestelmän migraatiossa, jossa verkkosivusto migratoitiin vanhentuneesta Umbraco järjestelmästä WordPressiin, koodamalla räätälöity WordPress teema. Migraation jälkeen tavux valittiin uudistukseen teknisen osuuden yhteistyökumppaniksi.

02 . K. Hartwall Oy Ab

K. Hartwall Oy Ab on suomalainen yritys, joka on erikoistunut materiaalinkäsittelyratkaisuihin, kuljetusvälineisiin ja logistiikkaratkaisuihin. Yritys perustettiin vuonna 1932, ja se on kasvanut vuosien varrella tarjoten erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat tavaroiden ja materiaalien liikkumista ja käsittelyä eri teollisuudenaloilla. K. Hartwallin tarjoamia tuotteita ja palveluita ovat muun muassa erilaiset kuormalavat, rullakot, materiaalinkäsittelylaitteet, kuten trukit ja nostolaitteet, sekä erilaiset logistiikkaratkaisut, jotka auttavat yrityksiä tehostamaan tuotantoprosessejaan ja varastointiaan. Näiden ratkaisujen tavoitteena on vähentää kustannuksia, parantaa tuottavuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia. K. Hartwall on ollut mukana kehittämässä uusia, kestäviä kuljetusratkaisuja, kuten kevyitä kuormalavoja ja muita innovatiivisia logistiikkatuotteita, jotka auttavat asiakkaita vähentämään hiilijalanjälkeään ja parantamaan tehokkuuttaan. Yritys toimii paitsi Suomessa myös kansainvälisesti, ja se on tunnettu laadukkaista tuotteistaan ja asiantuntemuksestaan materiaalinkäsittelyssä ja logistiikassa. K. Hartwallin tavoitteena on edelleen auttaa asiakkaitaan kehittämään parempia ja kestävämpiä tapoja hallita ja liikuttaa tavaroita ja materiaaleja.

  • Liikevaihto

    +100m €

  • Toiminnassa

    > 90 vuotta

  • Toimintaa

    65 maassa

03 . Tekninen toteutus

Sivusto on rakennettu WordPress sisällönhallintajärjestelmän päälle hyödyntäen sekä valmiita että täysin räätälöityjä ratkaisuja toiminnallisuuden laajentamiseksi.

Eri sisältötyypit ja näiden toiminnallisuus on täysin räätälöityä, kun taas lomaketoimintoja ja vastaavia varten on käytössä lisäosat. Projektin ytimenä toimii räätälöity WordPress teema, joka hyödyntää uudelleenkäytettäviä lohkoja sisältösivujen luomiseksi. Lohkot on rakennettu Advanced Custom Fields ja Classic editor kombinaatiolla. Tällöin saadaan lopputulos jossa WordPress toimii datalähtöisenä sisällönhallintajärjestelmänä, eikä niinkään sivunrakentajana jota WordPressin Gutenberg editori on. Toiminnot ovat eriytetty toisistaan eriyttämällä eri toiminnot omiin PHP-luokkiinsa. Evästebannerin avulla pidetään huoli siitä että käyttäjän laitteelle ei aseteta evästeitä tai näitä vastaavia asioita ilman käyttäjän hyväksyntää, jotta sivusto täyttäisi Traficomin asettamat evästeohjeistukset.

It has been easy to work with Rasmus. He is working fast and taking immediate actions when a problem occurs. He also was helpful giving suggestions on how to improve the navigation on the website by making minor changes but with big impact. I can highly recommend Tavux as a business partner to build your website.
Françoise Engberg K. Hartwall Oy Ab, Head of Marketing & Communications

04 . Projektin jälkeinen aika

Verkkosivun kehitys ei ole jämähtänyt paikoilleen, vaan tavux auttaa kehitystöissä lähes päivittäin.

Julkaisun jälkeen on luotu uusia lohkoja ja toimintoja, kieliversiointi sekä räätälöity PDF generointi.