Tavux

Arvoa luovan yksityisen sijoitusyhtiön verkkosivu uudistus

Kategoria

Verkkosivut

Asiakas

Kusinkapital Ab

Vuosi

2021

Käytetyin teknologia

WordPress

01 . Lähtökohta

Kusinkapital Ab on "Arvoa luova yksityinen sijoitusyhtiö, joka haluaa tehdä sijoituksia jotka tuottavat lisäarvoa kaikille osapuolille sekä yhteiskunnalle".

Kusinkapital lähestyi Tavuxia verkkosivustouudistuksen kanssa. Olemassa oleva sivusto oli jäänyt ajassa jälkeen, ja ylläpito loppunut. Heille tehtiin räätälöity WordPress ratkaisu missä tehtiin kaikki, aina visuaalisesta suunnittelusta, sivuston tekniseen toteutukseen. Projektissa otettiin myös huomioon hallinnan ulkonäkö.

02 . Toteutus

Projekti aloitettiin luomalla uusi visuaalinen suunnitelma, jonka lisäksi visuaalinen prototyyppi. Alustaksi valikoitui WordPress tämän helppojen sisällönhallintatyökalujen vuoksi. WordPress oli asiakkaalle entuudestaan tuttu, joten päätös oli helppo.

Sisällöltään sivusto on yksinkertainen ja selkeä. Sisältö koostuu pitkälti sijoituksista, sekä yrityksen historiasta.